Al wie Ho[o]ij/yman[s] heet ...

Op 29 oktober 1999 is de eerste editie van dit boek in Leiden aan de openbaarheid prijsgegeven. Aan de ene kant gaat dit boek over de familie met die naam en aan de andere kant over het onderzoek zelf.

In de eerste twee hoofdstukken na de inleiding wordt in het kort iets over genealogie en het genealogisch onderzoek verteld en over de eigen onderzoekservaringen. De leek krijgt hier wat uitleg over gehanteerde begrippen en hoe een en ander zo al in zijn werk gaat, maar ook de ingewijde kan meegenieten van de verhalen over hoe het in het onderzoek is verlopen. Een apart hoofdstuk behandelt de verschillende manieren, waarop de computer een rol speelt in het onderzoek.

In de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op namen (is het nu met "ij" of met "y", welke voornamen komen het meest voor, en welke bijnamen horen bij welke personen), op de geografische verspreiding, op enkele markante panden en op een aantal fraaie geschiedenissen. Het grootste deel wordt verder in beslag genomen door het familieoverzicht gevolgd door een index en een literatuuroverzicht.

Het boek is te koop voor 18 euro (excl. evt. verzendkosten) en is te bestellen bij Martin Hooymans.

Om een nadere indruk van het boek te krijgen, is hieronder de inhoudsopgave afgedrukt.


INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 7

1.1 HOE DIT ONDERZOEK TOT STAND IS GEKOMEN 7
1.2 OVER DE INHOUD ANNEX LEESADVIEZEN 8

2. IETS OVER GENEALOGIE 10

2.1 ENKELE GENEALOGISCHE BEGRIPPEN 10
2.2 PERSONEN VERZAMELEN 11
2.3 DE HERALDIEK ... HEBBEN WIJ EEN WAPEN? 12
2.4 MAAR ER IS MEER ... 13

3. ONDERZOEKSERVARINGEN 15

3.1 ARCHIEVEN 15
3.1.1 CBG: Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 15
3.1.2 Algemeen Rijksarchief, Den haag 16
3.1.3 Gemeentearchief Leiden 16
3.1.4 Gemeentearchief Voorburg 16
3.1.5 Gemeentearchief Delft 17
3.1.6 Gemeentearchief Leiderdorp 17
3.1.7 Gemeente Voorschoten 18
3.1.8 Streekarchief Bommelerwaard 18
3.1.9 Rijksarchief in Gelderland, Arnhem 19
3.2 DE COMPUTER EN HET INTERNET 20
3.2.1 Mijn eigen Genealogie Informatie Systeem 20
3.2.2 Het World Wide Web en de Homepage 22
3.2.3 E-mail en Mailinglist 22
3.2.4 Newsgroup 23
3.2.5 Achternaam indexen en Geneanet 24
3.3 FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN IN GEGEVENS 24
3.3.1 Lees- en overschrijfproblemen 24
3.3.2 Datumfouten 25
3.4 CONTACTEN MET MEDEONDERZOEKERS C.Q. FAMILIELEDEN 27
3.4.1 Pater Leo (Leonardus Johannes) Hooymans 27
3.4.2 Ties (Martinus Petrus) Hooymans 28
3.4.3 Hans (Johannes Hubertus Maria) van der Zon 28
3.4.4 Herman Rutten 29

4. IETS OVER NAMEN 30

4.1 ACHTERNAMEN 30
4.2 VOORNAMEN 30
4.3 BIJNAMEN 32

5. AARDRIJKSKUNDE 34

5.1 ESSEN 35
5.2 DE LIEMERS, DE ZUIDELIJKE ACHTERHOEK EN EMMERIK / KLEEF 36
5.3 DRIEL, KERKDRIEL, VELDDRIEL, MAASDRIEL 37
5.4 VEUR, STOMPWIJK, LEIDSCHENDAM 38
5.5 VOORSCHOTEN 38
5.6 VOORBURG 39
5.7 VRIJENBAN 40

6. PANDEN 42

6.1 DE HOORZIK, DRIEL 42
6.2 WOELWIJK, VOORBURG 43
6.3 BOUWMANSWONINGEN TE VEUR 45
6.4 ADEGEEST, VOORSCHOTEN 46
6.5 PAPELAAN, VOORSCHOTEN 46
6.6 MARIAHOEVE, OEGSTGEEST 46
6.7 ZWETHHEUL, DE ZWETH 46

7. ENKELE FRAAIE GESCHIEDENISSEN 48

7.1 DE ROEMRUCHTE AKTEN BETREFFENDE HENDRIK HOOIJMAN 48
7.2 EEN SLEUTELFIGUUR: JACOB HOOYMAN, WIJNVERKOPER UIT LEIDEN 49
7.3 EEN KROOSTRIJK GESLACHT: JAN DE HOED EN PIETERNELLA KOKSHOORN 52
7.4 TROUWEN IN KLEINE KRINGEN 53
7.4.1 De familie Ho(o)ijmans en van Herwijnen te Driel 53
7.4.2 Nog meer Broers en Zussen Huwelijken 54
7.4.3 De Hooijmans-Schravemade-Hogendoorn Connectie 55
7.4.4 ... uitgebreid met de van der Ham Clan 56
7.4.5 Drie generaties Barnhoorn - Hooymans 58
7.4.6 Tafelbroer en tafelzus 58
7.5 DE BEZITTINGEN VAN JAN DE HOED EN ERFGENAMEN IN VOORBURG 58
7.6 DE KOMMERVOLLE GESCHIEDENIS VAN HET LEIDERDORPSE TAKJE 62
7.7 HET BEWOGEN LEVEN VAN CORNELIS, ZOON VAN JAN DE HOED 63
7.8 TE LATE AANGIFTES 64
7.8.1 Geen tijd, want er moet gewerkt worden ... 64
7.8.2 ... of gefeest! 65

8. HET FAMILIE OVERZICHT 66

8.1 GENEALOGIE VAN HENDRIK HOOIJMAN/HOIJMANS UIT ESSEN 66
8.2 GENEALOGIE VAN NICOLAUS HOIJMANN UIT EMMERIK? 166
8.3 GENEALOGIE VAN HENRICUS HOIJMAN UIT BEEK 169

9. INDEX 171

10. LITERATUUR 189


If you can supply us with new information, or if you want to ask or tell us something, please do not hesitate to send a message to Martin Hooymans.

Back to my Genealogy Homepage.

Ontdek uw genealogie en geschiedenis van Uw familie

Last update: 13 januari 2002