Ho[o]ij/yman[s] News

This page brings news about the research, the book, this web-site and related topics. We apologise to the non-Dutch speaking people. For the convenience of 80-90% of our readers we have decided to make this page in Dutch.


25 juli 2009. Nieuwe foto op foto pagina en aanvullingen op Genealogie dankzij nieuwe persoonslijsten

Op de drukwerk- en fotopagina heb ik een foto geplaatst van het gezin van Martinus Petrus Hooymans en Adriana Beukers met een oproep om hulp betreffende de juiste plaatsing van twee jongetjes.

Er lag nog een flink stapeltje persoonslijsten om in te voeren en dat is nu ook weer gebeurd. Plus wat aanvullingen die ik zo links en rechts via de e-mail of Facebook krijg. Het onderzoek naar ge-emigreerde Hooij/ymansen is overigens vol op stoom.

4490 (4459) personen
1582 (1576) families
1092 (1087) verschillende achternamen
1856 (1840) met naam Ho[o]ij/yman[s]

26 juni 2009. Aanwakkeren "Hooij/ymans abroad" op Facebook en aanvullingen op Genealogie.

De laatste maanden ben ik weer aan de slag gegaan met de Hooij/ymansen overzee. Via Facebook heb ik een grote hoeveelheid familieleden in de USA, Canada en Australie weten te traceren. Erg leuk om op die manier aan aanvullingen van de stamboom te komen. En van de andere zijde wordt het ook zeer gewaardeerd.

Elk jaar ontvang ik weer de nieuwste persoonslijsten van het CBG, wat weer een aantal nieuwe Hooij/ymansjes oplevert.

4459 (4391) personen
1576 (1558) families
1087 (1081) verschillende achternamen
1840 (1807) met naam Ho[o]ij/yman[s]

30 mei 2008. Genealogie ververst.

De toename van personen en families is niet zo groot, maar er zijn altijd veel (kleinere) verbeteringen, die gaandeweg ontstaan. Veel mensen zien dit graag ook op de web-site aangebracht, vandaar deze update.

4391 (4322) personen
1558 (1544) families
1081 (1071) verschillende achternamen
1807 (1800) met naam Ho[o]ij/yman[s]

20 augustus 2006. Vernieuwing van het genealogiegedeelte.

Je kan goed merken dat ik de laatste tijd qua onderzoek meer bezig ben met panden dan met personen. Sinds een jaar geleden zijn er slechts ruim 100 personen bijgekomen. Maar anderzijds wel veel aanvullingen zoals overlijdens. De stand tussen haakjes is overigens de stand van 2 jaar geleden.

4322 (4046) personen
1544 (1469) families
1071 (1024) verschillende achternamen
1800 (1774) met naam Ho[o]ij/yman[s]

15 mei 2005. Aanvullingen op website en klein nieuws.

Deze nieuwspagina wordt niet zo vaak bijgehouden als wel zou moeten. Er gebeurt nog ontzettend veel, maar het bijhouden van deze pagina schiet er een beetje bij in. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het boek over de families Hooij/ymans in de Vlietstreek. Het valt een beetje zwaar om een duidelijke eindstreep te zetten. Er is zo veel materiaal, er zijn zoveel verhalen. Waar en wanneer zal ik stoppen?

Daarnaast hebben we ook het onderzoek naar de boerderijen in Voorburg uitgediept. Veel boerderijen verdienen gewoon nog wat extra aandacht. Zo hebben we de geschiedenis van "Boerderij Hendriks" uitgezocht. Er is gebleken dat dat er niet 1 was maar dat het er twee waren! Stof voor een aardig artikel voor de Historische Vereniging Voorburg. Ook heb ik medewerking verleend aan een boerderijenboek voor het Erfgoedhuis, dat binnenkort uitkomt. We houden jullie op de hoogte (tenminste, dat proberen we).

Regelmatig ontvang ik ook nog hele leuke zendingen met advertenties en artikelen uit kranten, bidprentjes, geboortekaartjes en meer. Vooral Francien van Hoften uit Driel en Gerard de Kok uit Pijnacker verrassen me vaak met gevulde enveloppen. Mijn dank daarvoor is groot!

Tot slot valt nog te melden dat het genealogie-gedeelte van de site wederom ververst is. Niet zo gek veel nieuwe personen, maar wel veel inhoudelijke aanvullingen, data, plaatsen etc.


3 mei 2004. Fikse aanvullingen op website.

En terwijl je met allerlei verschillende projecten bezig bent, gaat de stroom van gegevens gewoon door. Telkens weer krijg ik via e-mail nieuwe tips. Telkens weer komen er tijdens het surfen (bijvoorbeeld bij Genlias) nieuwe sporen bij, die nagetrokken kunnen worden en die weer interessante stukjes van de puzzel opleveren. En telkens groeit dan mijn bestand ongemerkt door. Daarom maar weer eens een update van de website. Voor de aardigheid maar weer eens wat statistieken en tussen haakjes de vorige stand (van een jaar geleden).

4046 (3761) personen
1469 (1385) families
1024 (971) verschillende achternamen
1774 (1714) met naam Ho[o]ij/yman[s]

We hopen dat eenieder door blijft gaan met het sturen van aanvullingen, krantenberichten, drukwerken, foto's, schilderijen, tekeningen of andere afbeeldingen. Dit alles is heel waardevol voor het onderzoek. Van hieruit wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdragen!


13 september 2003. Presentatie boek "Boerderijen in Voorburg".

Op zaterdag 13 spetember 2003 is het eerste (officiŽle) exemplaar van het boek "Boerderijen in Voorburg" aangeboden aan de wethouder annex loco-burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Reeds eerder is op deze pagina gemeld dat ik parallel aan het eigen boek ook meegewerkt heb aan deze uitgave van de Historische Vereniging Voorburg, gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze vereniging en het boerderijenjaar 2003.

Welnu, het is een werkelijk schitterend boek geworden. Verschillende auteurs schrijven vanuit geheel verschillende invalshoeken over een tiental boerderijen en hun eigenaren/bewoners. En dat over zo'n 180 pagina's rijk voorzien van schitterende (kleuren)foto's. Mijn eigen bijdrage bestaat uit een artikel getiteld "De Hooijmans-explosie in de 19e eeuw te Voorburg" (over de snelle groei van de familie en hoe de nazaten van Jan-de-Hoed zich over zo'n kleine 20 boerderijen verspreid hebben) en het "Overzicht van Voorburgse boerderijen" (het totaaloverzicht met kaart waar ze allemaal gelegen hebben). En verder heb ik samen met Hans van der Zon de index verzorgd.

Ik kan iedereen die er belang in stelt dit boek van harte aanbevelen. Het is echt heel mooi en staat boordevol interessante verhalen over de boerengeschiedenis van Voorburg. Kost 20 euro en de oplage is bijzonder klein, dus als je 'm echt wilt hebben, moet je opschieten. En als-t-ie uitverkocht is, moet je me dat maar even laten weten, want dan gaan we een aanmeldingslijst aanleggen voor een 2e druk.

Nu dit voorbij is, kan ik weer volop met mijn eigen boek aan de slag. Dat heeft overigens veel baat gehad bij deze onderneming. Voorburg is in ieder geval bijna af (en uiteraard een stuk uitgebreider dan ik "Boerderijen in Voorburg"), Voorschoten ook en Veur/Leidschendam schiet ook behoorlijk op.


23 maart 2003. Persoonskaarten verwerkt in bestanden en website.

Het heeft wat tijd gekost om de eerder genoemde persoonskaarten in de computerbestanden te verwerken. En dan vervolgens nog alles op correctheid te controleren en dergelijke.

Nu het er allemaal zo'n beetje in zit, heb ik de website ook maar weer eens ververst. En dat zien we dan ook gelijk goed aan de fors toegenomen aantallen (met tussen haakjes de vorige stand):

3761 (3116) personen
1385 (1076) families
971 (776) verschillende achternamen
1714 (1499) met naam Ho[o]ij/yman[s]

april 2002. Nieuwe aanwinst: de complete verzameling persoonskaarten.

Het doet mij echt deugd te mogen melden dat de stamboom enorm is uitgebreid dankzij de aanschaf van kopieŽn van de persoonskaarten van overleden familieleden. Het CBG beschikt over een dienst, waar je je kunt abonneren op een bepaalde naam. Tegen vergoeding, uiteraard. Toen ik recentelijk mocht meedelen in de erfenis van een neef Hooymans, besloot ik het geld te besteden aan deze verzameling.

Dit betekent dat we nu kunnen beschikken over de persoonskaarten van alle Hooij/ymansen die tussen 1936 en heden zijn overleden. Eigenlijk iets preciezer: de persoonskaarten gaan van 1936 tot 1994. Sindsdien zijn het computeruitdraaien geworden uit de Gemeentelijke Basis Administratie, die persoonslijsten worden genoemd.


31 december 2001. Het boerderijenjaar 2003 en website uitbreidingen.

Het werk aan het volgende boek over boerderijen in de Vlietstreek vordert goed. Het heeft een extra impuls gekregen door het boerderijenjaar 2003. De Historische Vereniging Voorburg is met een project gestart om in dat jaar een tentoonstelling te organiseren over Voorburgse boerderijen met een speciale uitgave van hun periodiek hierover. Mij hebben ze uitgenodigd hier aan mee te werken. Daar ben ik zeer blij mee. Het is gewoon leuk om aan zoiets mee te doen, ik kan veel van het werk wat ik nu al doe daarvoor gebruiken en omgekeerd kom ik door dit project ook weer aan veel informatie die ik nog niet had.

Het eerste boek "Al wie Ho[o]ij/yman[s] heet ..." is door de overgang op de euro iets goedkoper geworden. De prijs is nu 18 euro. Meer info op de betreffende pagina over het eerste boek.

En er zijn weer talloze aanvullingen in de stamboom bijgekomen, enerzijds in het Hooymansen-gedeelte en anderzijds in de kwartierstaat. Even een paar aantallen:

3116 personen
1076 families
776 verschillende achternamen
1499 met naam Ho[o]ij/yman[s]

Het is dus vast de moeite waard om weer eens een bezoekje te brengen aan de bijgewerkte genealogie pagina's met indexen (Ged2WWWf), de kwartierbladen van PRO-GEN en de Java-script versie van de kwartierstaat.


6 juni 2001. Uitbreidingen familieoverzichten en kwartierstaten.

Met mijn vader heb ik een tante Sjaan in Den Haag (eigenlijk een nicht van mijn vader) opgezocht, die voor onze tak een wandelend naslagwerk is. Zij is nu bijna 72 en wist in een rap tempo grote hoeveelheden familieleden met data en al op te lepelen. Daar waar nodig moest haar man afentoe de WC-kalender erop naslaan, maar in 9 van de 10 gevallen was dat om te checken wat ze toch al goed had. Gelukkig dat ik ook nog een cassetterecorder had meegenomen, want het ging allemaal zo snel dat ik het met de pen niet kon bijbenen.

Uit het buitenland kwam daar een onverwacht mailtje van Rob Hooymans uit Canada bij, die na een paar maal heen en weer mailen uit dezelfde tak bleek te komen. Zijn vader (Gerardus Wilhelmus) is een volle neef van deze tante Sjaan, oftewel zijn opa (Cornelis Theodorus van de Zweth) is een broer van haar vader (Hendrikus Joseph) en dus ook van mijn opa (Martinus Cornelis Johannes; mijn vader is immers een volle neef van tante Sjaan). Alle kinderen van Cornelis Theodorus (en uiteindelijk ook zijn vrouw) zijn stuk voor stuk naar Canada geŽmigreerd.

De site is fors uitgebreid wat betreft aantallen personen. Nu staan er 2979 personen en 1012 families met in totaal 730 achternamen. Ook de kwartierstaat (met Jopie en Daan als startpunt) is flink uitgebreid. De eerste 6 generaties zijn nu compleet, de zevende mist nog slechts 8 personen (van de 64!) en daarna gaat het nog tot en met de 14e generatie door.

Het is dus vast de moeite waard om weer eens een bezoekje te brengen aan de bijgewerkte genealogie pagina's met indexen (Ged2WWWf), de kwartierbladen van PRO-GEN en de Java-script versie van de kwartierstaat.

PRO-GEN biedt ons tot slot een nieuw cirkeldiagram om kwartierstaten te presenteren. Het bestand is wel wat groot, dus je hebt geduld nodig bij het laden.


25 oktober 2000. GeŽmigreerde familieleden en website uitbreidingen.

Een heel aparte tak van sport is het opzoeken van familieleden, die geŽmigreerd zijn. Al sinds lange tijd hebben we contact met families in Canada en de VS (o.m. via de familie Gantzert). Sinds enkele weken is daar weer een zeer enthousiaste nakomeling van een Hooymans bijgekomen: Lia LeClair, kleindochter van Catharina Cornelia Hooijmans (Den Haag, 01-06-1894, Leiden, 06-01-1963) die weer een dochter is van Jacobus Leonardus Martinus Hooymans en Helena van Bohemen. Lia's vader, William (Willem Adrianus) Kreffer is in 1952 met zijn gezin naar Canada verhuisd. Hij had kende twee ooms van moeder's zijde, die ook geŽmigreerd waren: Aat Hooymans naar Canada en Pieter Hooymans naar AustraliŽ. Het sterke is dat wij deze twee heren niet in onze bestanden hebben en dus via deze tip twee nieuwe takken overzee op het spoor zijn gekomen. We houden jullie op de hoogte van vorderingen!

En omdat er weer een dikke 100 mensen aan de bestanden zijn toegevoegd en er vele andere gegevens (data en plaatsen) zijn bijgewerkt, heb ik de hele site maar weer eens ge-update. Bezoek dus de bijgewerkte genealogie pagina's met indexen (Ged2WWWf), de kwartierbladen van PRO-GEN en de Java-script versie van de kwartierstaat.


10 augustus 2000. Kwartierstaat uitbreidingen en divers nieuws.

De afgelopen maanden hebben heel wat onderzoeksresultaten opgeleverd: Het Boerderijen-onderzoek maakt zeer goede vorderingen. Ik heb alle bladen van de bevolkingsregisters van Voorschoten, Veur en Voorburg gecopieerd. Op grond van die documenten heb ik nu een raamwerk voor een nieuw boek staan. Het gaat lekker. De Kwartierstaat is weer lekker uitgebreid, met name in de Weijenborg tak (die van mijn vrouw Philomeen). In totaal hebben we nu 14 generaties, waarvan de eerst 5 compleet en de zesde op twee na compleet is! Gevarieerde aanvullingen. Regelmatig krijg ik van allerlei mensen stukjes toegestuurd. Soms via e-mail, soms via de post. Een heel interessante was recentelijk een forse aanvulling op de Hooijman-tak uit Beek, die ik van Tonny Thuijs uit Vinkwijk (Bergh) mocht ontvangen. Niet alleen leverde dit "een generatie hoger" op, maar ook een stel interessante ontbrekende stukjes, waardoor heel veel losse aantekeningen van mij op hun plek vielen. Uit Den Bosch kreeg ik aanvullingen voor de Bossche tak van Ad Hooijmans. En nog veel meer. Allemaal heel, heel erg bedankt! En door dit alles is zijn de genealogie-pagina's natuurlijk weer bijgewerkt. Daar zijn nu 2714 personen in 895 verschillende families en 653 verschillende achternamen te vinden. Ga maar eens kijken op onze zwaar vernieuwde pagina's!.


5 april 2000. Aanvullingen in de genealogie en vernieuwde uitvoer.

Sinds januari heeft het werk even op een wat lager pitje gestaan ten gevolge van herstelwerkzaamheden aan huis en haard vanwege een binnenbrandje. Het betrof uitsluitend rook- en roetschade, doch dat heeft ons toch aardig beziggehouden.
Maar ... langzaam maar zeker zijn we er weer bovenop aan het komen. Helaas was de PC waarop GED2WWF stond onherstelbaar beschadigd. Inmiddels heb ik het programma opnieuw van het net gekrabd en het blijkt nog enorm vernieuwd te zijn ook! Het ziet er totaal anders uit. Veel mooier en overzichtelijker.
Ga maar eens kijken op onze zwaar vernieuwde pagina's!.


Februari 2000. Het boerderijen onderzoek is begonnen!

Zoals al eerder aangekondigd gaan we nu speciaal aandacht besteden aan de boerderijen waar de familie zoal gewoond heeft. In eerste instantie willen we ons even beperken tot de Zuidhollandse tak in de streek langs de Vliet, maar als we een beetje op gang zijn, kunnen we het uitbreiden.
We zijn begonnen met het ordenen van de gegevens die we al hebben over Veur, Voorburg en Voorschoten. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei familieleden bezig om gegevens van elders bij elkaar te verzamelen. Ook Wassenaar en Stompwijk horen nog tot het eerste aandachtsgebied.
Meer nieuws volgt binnenkort!


29 december 1999. Kwartierstaten uitgebreid in de Weijenborg-tak.

Aan de kant van mijn vrouw was het tot nu toe betrekkelijk kaal (in de kwartierstaat dan). Onder andere dankzij de inspanningen van mijn schoonmoeder en een oom uit de Achterhoek is daar nu verandering in gekomen. Een fikse opvulling van de tak uit Lichtenvoorde.
Voor ge-interesseerden is een bezoek aan de PRO-GEN versie, dan wel de Java-script versie beslist de moeite waard!


12 november 1999. Uitbreiding van de kwartierstaten op de web-site.

Van Ton van der Togt ontving ik een forse uitbreiding van onze kwartierstaat voornamelijk in de hoek van mijn moeders voorgeslacht: de Halverhouten en van Niele's uit Leidschendam, Veur, Stompwijk.
Ongeveer tegelijkertijd ontving ik de nieuwe versie van PRO-GEN, waarmee je heel mooie kwartierbladen kan maken.


6 november 1999. Forse vernieuwing van de web-site.

Rond en na de presentatie van het boek zijn er heel veel nieuwe gegevens bijgekomen. Het was dus hoog tijd om de site weer eens bij te werken. Ten opzichte van de vorige versie zijn er zo'n 200 personen bijgekomen. Bovendien is de structuur van de site wat veranderd, en hopelijk overzichtelijker geworden.


29 oktober 1999. Presentatie van het boek.

Op deze gedenkwaardige avond verzamelden zich meer dan 100 belangstellenden in de Poortwachterszaal van etablissement De Poort van Leyden, gevestigd in de Zijlpoort, een van de twee nog bestaande oude stadspoorten van Leiden. De embiance van deze ruimte was zeer toepasselijk en droeg enorm bij aan de sfeer.


17 oktober 1999. Verzenden definitieve uitnodigingen.

Alle mensen die zich opgegeven hebben kregen een bevestiging met meer details over de presentatie, een plattegrondje (ge-ent op de gemeenteatlas van Kuijper van 1867) en parkeerinfo.


8 oktober 1999. Sluitingsdatum inschrijven voor presentatie.

In de tussenliggende weken heeft het gegonsd. Op menig verjaardag gingen kopieen van de uitnodiging rond. Thuis werden wij talloze malen gebeld door Hooij/ymansen waar wij het bestaan niet van vermoedden. Standaard vraag was dan ook altijd: "En, eh, van wie bent u er een?"


4 september 1999. Verzenden eerste uitnodiging.

Langzaam maar zeker is er een adressenbestand ontstaan van belangstellenden. We moeten het hebben van mond tot mond reclame, maar het groeit gestaag. Nu is het moment aangebroken om al deze mensen aan te schrijven en op te roepen zich aan te melden voor de presentatie en een boek te reserveren.


juni 1999. Oprichting Ho[o]ij/yman[s]-mailinglist.

Aangezien het aantal mensen, dat via Internet contact met me zocht, steeds meer groeide, ben ik overgegaan op een mailinglist.


Neem contact met ons op!

If you can supply us with new information, or if you want to ask or tell us something, please do not hesitate to send a message to Martin Hooymans.

Back to my Genealogy Homepage.

Geneanet-logo