Het Raadsel van Franka

AnomalieŽn   B9. Watervliegtuigen, vliegboten en andere vliegtuigen
A. Aberraties   B3. Diverse verwijzingen
B. Bijzonderheden, Beter Bekeken   B7. Verwijzingen naar de pers c.q. de media
C. Collector's items   Guestbook Wil je iets in mijn gastenboek schrijven of lezen?
    Wil je misschien iets met mij ruilen?
    Kijk eens naar de buitenlandse Franka's!

Inleiding

Het werk van Henk Kuijpers wordt voornamelijk gekarakteriseerd door het woord zorgvuldigheid. Veel zorg wordt besteed aan tekeningen, personages en scenario’s. Die zorgvuldigheid van de maker heeft voor de liefhebber tot gevolg dat er ook zorgvuldig gelezen en gekeken kan worden. Op veel plaatjes is veel meer te zien dan bij oppervlakkig lezen. En ook de goed doordachte scenario’s met diverse door elkaar lopende verhaallijnen en thema’s noden uit tot grondiger lezen.


AnomalieŽn

In diverse publikaties komt dan ook tot uitdrukking hoeveel zorg Henk Kuijpers besteedt aan ogenschijnlijk kleine details in zowel het tekenwerk als het scenario. Alleen bij zulk een nauwgezetheid valt het op als er iets niet lijkt te kloppen. Dus op het gevaar af pietluttig gevonden te worden, wil ik hier een aantal scenario-technische anomalieŽn ten tonele voeren, die mij opgevallen zijn bij het lezen van bijvoorbeeld het Meesterwerk, de Noorderzon, de Tanden/Donderdraak en Moordende Concurrentie.

Het gaat merkwaardig genoeg in veel gevallen om een zogenaamd estafettestokje dat uit het "verleden-tijd-gedeelte" van het scenario doorgegeven wordt aan de "tegenwoordige-tijd". In het Meesterwerk is dit de postzegel uit Mauritius, in de Noorderzon het vrachtschip zelf en in de Tanden/Donderdraak de kaak van de sauriŽr. In de hiernavolgende stukjes zal ik daar dieper op ingaan.

Nummering. In de tekst komen hier en daar verwijzingen naar plaatjes voor in de vorm van bijvoorbeeld 4.1.2. Hier wordt dan plaat 4 (zoals door Henk Kuijpers zelf genummerd) strook 1, plaatje 2 bedoeld.
De nummering van deze eerste serie (zoals hieronder vermeld) loopt gelijk met de albumnummering. Vandaar dat er hier en daar gaten zitten.

2. Het Meesterwerk (also English)
3/4. De Terugkeer van de Noorderzon/De Wraak van het Vrachtschip (also English)
5. Dierendag (also English)
7/8. De Tanden van de Draak/De Ondergang van de Donderdraak
9. Moordende Concurrentie
10. Gangsterfilm (in voorbereiding)
11. De Vlucht van de Atlantis (in het bijzonder: De Atlantis en de Spruce Goose van Howard Hughes)
12. De Blauwe Venus
13. De 13e letter (in voorbereiding)


A. Aberraties

Soms gaat er in een plaatje iets mis. We weten natuurlijk nooit 100% zeker of dit expres is gedaan of per ongeluk, maar niettemin kun je in deze A-serie een aantal afwijkingen, abnormaliteiten of andere aparte aanmerkingen vinden.

A1. Zeefdruk Happy End (also English)
A2. Voorkant Les Dents du Dragon 1 (also English)
A3. Zeefdruk CitroŽn (also English)
A4. De mysterieuze autodeur in het Meesterwerk (also English)
A5. Verjongingskuur of Goocheltruc? (also English)
A6. Links of rechts? (also English)
A7. Veranderende ramen (also )
A8. Apotheke an der Ecke (also )


B. Bijzonderheden, Beter Bekeken

In deze B-serie gaat het er nu eens niet om aan het licht te brengen wat er mis is, maar eerder wat niet direct in het oog springt, wat er zo al in de marge afspeelt, kortom, bijzonderheden, die de moete waard zijn om beter bekeken te worden.

B1. Geursporen
B2. Bars Belevenissen
B3. Diverse verwijzingen (04-09-2001)
B4. Uitheemse tekens (in voorbereiding)
B5. van Groterdam naar Amsterdam
B6. Verwijzingen naar strips en stripfiguren (in voorbereiding)
B7. Verwijzingen naar de pers c.q. de media (04-09-2001)
B8. Verwijzingen naar amusement c.q. film en theater (in voorbereiding)
B9. Watervliegtuigen, vliegboten en andere vliegtuigen (25-11-2001)


C. Collector's items

In deze C-serie worden Collectors Items gepresenteerd. Het gaat hier om tekeningen, die niet in druk zijn verschenen. Originele prenten, schetsen, tekeningetjes bij gesigneerde boeken etc.

C1. De vervangen plaatjes van de Donderdraak (09-07-2001)


Try this page in English

© Martin Hooymans / Henk Kuijpers
Terug naar Onze homepage
Schrijf iets in het gastenboek of mail naar Martin Hooymans


Laatste wijziging: 25 november 2001.